Zmiany w Przepisach ZUS. Stan prawny na dzień 17.06.2019r.

Terminy Szkoleń

  • Sosnowiec - 17.06.2019

- potwierdzone

Zamawiam

PROGRAM SZKOLENIA

I.

1. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych
• nowe dokumenty ZUS
• podstawa prawna
• kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat
• oświadczenie ZUS OSW
• raport informacyjny ZUS RIA
• dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
• za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
• obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
• nowy raport imienny ZUS ZPA
• jak prawidłowo wypełnić nowy druk ZUS RPA
• jak prawidłowo skorygować formularz ZUS RPA
• zmiany w formularzu ZUS ZWUA
• jak prawidłowo wypełnić i skorygować nowy druk ZUS ZWUA
• jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
• co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
• skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
• informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów
pracowniczych po zakończeniu pracy.
inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku

2. Świadczenia zwolnione ze składek ZUS
• składniki wynagrodzenia od których odprowadzamy składki ZUS
• składniki wynagrodzenia od których NIE odprowadzamy składek ZUS
• omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dz. U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm)

3. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o wypełnianiu i korygowaniu dokumentów ZUS a nie mamy się kogo zapytać.
• dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek: ZUS ZPA, ZFA, ZWPA
• dokumenty zgłoszeniowe osób ubezpieczonych: ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA
• dokumenty rozliczeniowe: ZUS DRA, RCA, RZA, RPA, RSA
• kiedy zgłaszamy zmianę danych a kiedy korektę danych
• kody tytułu ubezpieczenia – jak prawidłowo sporządzić korektę dokumentów do ZUS.
• zgłoszenie i korekta danych o członkach rodziny: ZUS ZCNA

 

II. Problemy z ustalaniem uprawnień i podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa w oparciu o konkretne przykłady i rozwiązania.

 

III. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami.