Rola WTZ w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne. Trudne zachowania uczestników WTZ – jak sobie z nimi radzić.

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  Szkolenie skierowane jest do: kadry kierowniczej oraz osób zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w WTZ, PCPR, ŚDS OPS, DPS i OPD.

  PROGRAM SZKOLENIA:

   

  I. Rola WTZ w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

   

  1. Nowe zasady oceny kompleksowej:
  • powrót do warsztatu po ocenie kompleksowej;

  2. Współfinansowanie warsztatu:
  • środki PFRON;
  • obowiązki powiatu.

  3. Rada społeczna:
  • kompetencje,
  • zadania.

  4. Realizacja zajęć klubowych:
  • adresaci;
  • cel zajęć;
  • finansowanie.

  5. Działalność warsztatu terapii zajęciowej w praktyce:
  • rola warsztatu w procesie rehabilitacji,
  • wskazanie do terapii zajęciowej i uczestnicy bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • organizatorzy warsztatów,
  • zasady funkcjonowania warsztatu,
  • sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
  • praktyki zawodowe jako nowa forma rehabilitacji uczestników.

  6. Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w praktyce – studium przypadku.

  7. Ewolucja orzecznictwa sądowego dotyczącego roli i sposobu działalności warsztatu terapii zajęciowej.

  8. Kontrola działalności warsztatu:
  – formalne aspekty kontroli – uprawnienia i obowiązki członka zespołu kontrolującego i pracownika
  jednostki kontrolowanej.
  – przedmiot kontroli:
  • uczestnictwo w warsztacie,
  • dokumentacja działalności warsztatu,
  • kadra warsztatu,
  • proces rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu – indywidualny program rehabilitacji,
  • finansowanie działalności warsztatu.
  – dokumentacja procesu kontroli.

  9. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:
  • zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
  • zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

  10. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO – podstawowe elementy.

   

  II. Trudne zachowania uczestników WTZ – jak sobie z nimi radzić

  1. Geneza agresji i autoagresji

  2. Zasady postępowania w przypadku ataku agresji i autoagresji – podstawy prawne

  3. Analiza własnych trudności w kontakcie z podopiecznym – budowanie osobistych zasobów w celu
  efektywnego radzenia sobie z podopiecznym/ klientem

  4. Techniki radzenia sobie z agresją

   

  III. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami.