Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Informacje o przetwarzanych danych osobowych w Centrum Edukacji „Vademecum” Joanna Gąszczak

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji „VADEMECUM” Joanna Gąszczak z siedzibą w Olkuszu, ul. Kr. K. Wielkiego 29, kod pocztowy 32-300, NIP: 637-104-94-23, REGON: 122666865
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Centrum Edukacji „VADEMECUM” Joanna Gąszczak, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży usług.Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
 3. Informujemy, że Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. W tym celu wykorzystywane następujące kategorie danych: usługach, informacje o płatnościach, informacje o adresach elektronicznych, imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, internetowe, płeć.
 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Centrum Edukacji „VADEMECUM” Joanna Gąszczak, Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Centrum Edukacji „VADEMECUM” Joanna Gąszczak, w następujący sposób:
  - za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@vademecum.org.pl
  - telefonicznie, pod nr: 32 754 55 12, 32 641 17 15
 5. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Centrum Edukacji „VADEMECUM” Joanna Gąszczak zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.