Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r. Zaawansowane warsztaty dla praktyków

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 25.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście Płac w 2020 r.
Zaawansowane warsztaty dla praktyków

 

Wykładowca- specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu                          „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał                na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.            Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji.                               Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Współpracownik naszej firmy.

Celem szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego rozliczania różnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych na liście płać na bazie wybranych wyjaśnień   i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS oraz wyroków sądów oraz zmian wprowadzonych do ustawy  o podatku dochodowym. Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej wątpliwości. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków. Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej).

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Przychody pracowników do 26 lat na liście płac w 2020 r.

1. podział składników wynagrodzenia i generowanie danych do PIT-11

2. składki ZUS z części opodatkowanej i nieopodatkowanej

3. rozliczenie przychodu a ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego

4. przekroczenie limitu przychodu w trakcie miesiąca kalendarzowego

5. świadczenia z ZFŚS w części zwolnionej z opodatkowania i opodatkowane

6. hipotetyczny podatek a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

7. rozliczenie wynagrodzenia i zasiłku w danym miesiącu

II. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2020 r.

1. kwota wolna od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK i przychodów zwolnionychz                   opodatkowania do 26 lat

2. wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia i zasiłku

3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu

4. potrącenia z wypłaconych odpraw i ekwiwalentu za urlop

III. Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK w 2020 r.

1. jak ująć na liście płac wpłaty do PPK

2. rozliczenie podatku od wpłat pracodawcy

3. rozwiązanie umowy o pracę a wpłaty dokonywane w miesiącu następnym

4. wpłaty do PPK na przełomie roku kalendarzowego – skutki w podatku

5. wykazywanie wpłat do PPK w raporcie ZUS RCA

IV. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent w 2020 r.

1. zmienne składniki a urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia

2. premia w podstawie wynagrodzenia za urlop

3. dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy różnych absencjach

4. ekwiwalent przy krótkim stażu pracowniczym

5. podstawa po zmianach w składnikach wynagrodzenia

6. zawarcie kolejnej umowy o pracę a podstawa do urlopu

V. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

1. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy

2. świadczenie chorobowe za część przepracowanej dniówki roboczej

3. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane
i nadpracowane godziny

4. powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu

5. okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe a wysokość wynagrodzenia

6. wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy

7. wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni robocze

8. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni

9. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba

VI. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

1. warunki uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie

2. zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia

3. uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpił urlop wypoczynkowy

4. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

VII. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.