Rozliczanie świadczeń i benefitów pracowniczych w 2020 r.w aspekcie składek ZUS i podatku dochodowego praktyczne warsztaty dla zaawansowanych

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 24.04.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Rozliczanie świadczeń i benefitów pracowniczych w 2020 r.
w aspekcie składek ZUS i podatku dochodowego
praktyczne warsztaty dla zaawansowanych

 

Wykładowca- specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu                          „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał                na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.            Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji.                               Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Współpracownik naszej firmy.

 

Celem  szkolenia:
jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami                                          (z dostępem do wersji elektronicznej).

PROGRAM:

I. Rozliczanie podróży służbowych w 2020 r. na bazie wybranych zagadnień

1.   dojazd na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód                                                            2.  warunki pomniejszania diet krajowych i zagranicznych
3.  rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków
4.  posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń
5.  kurs waluty właściwy dla ustalenia kosztu z tytułu wypłaconej diety
6.  opłaty za autostrady i parkingi

II. Samochody w jazdach lokalnych i prywatnych w 2020 r.

1. zwrot kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy
2. samochody służbowe do celów prywatnych w najnowszych interpretacjach

III. Podatek i składki ZUS od benefitów pracowniczych w 2020 r.
w tym dla pracowników do 26 lat

1.   posiłki udostępniane pracownikom
2.  finansowanie pracownikom dojazdu do pracy
3.  podnoszenie kwalifikacji zwodowych
4.  świadczenia finansowane ze środków obrotowych i tych przeznaczonych na cele socjalne
paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty kwalifikowane jako zapomogi losowe w postaci tzw. imprez masowych związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18                                                                                                                                                                           5.  korzyści materialne wynikające z przepisów płacowych pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe udostępnianie pracownikom mieszkań                                                                                              6.  świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych

IV. Podatek i składki ZUS a pozostałe świadczenia pracownicze
       w najnowszych interpretacjach

1.  profilaktyczne (napoje) posiłki – zmiany w przepisach
2.  finansowanie noclegów pracownikom:
mobilnym, w podróży służbowej i oddelegowanym
3.  ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
4.  upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
5.  prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę