PROBLEMY PRAWNE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH-NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW – DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  PROGRAM SZKOLENIA:

  SZKOLENIE UWZGLĘDNIA PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH
  MIESZKANIOWYCH, KTÓRE PRAWDOPODOBNIE WEJDĄ W ŻYCIE
  POD KONIEC 2019 ROKU

   

  CZĘŚĆ I – PLANOWANE ZMIANY W 2019 r., NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

  I INTERPRETACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW

  1. Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  2. Statut a działalność Spółdzielni.
  3. Walne Zgromadzenie – uczestnictwo członków i organów, kompetencje, zwoływanie, zawiadomienie, podejmowanie uchwał, protokoły, zaskarżenie uchwał, udział Rady Nadzorczej – wskazówki praktyczne.
  4. Podział kompetencji między organami spółdzielni, a uchwały podjęte poza kompetencjami – orzecznictwo.
  5. Rola Rady Nadzorczej – zadania, zakres działania, skład, kadencja, wybory, wynagrodzenie, odpowiedzialność, komisje, protokoły.
  6. Zarząd i jego kontrola przez Radę Nadzorczą – zadania, skład, stosunek pracy, zawieszenie w czynnościach, reprezentacja, pełnomocnictwo.
  7. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu
  8. Uprawnienia członków spółdzielni mieszkaniowej.
  9. Uprawnienia osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.
  10. Obowiązki członków, którym przysługują do lokali w spółdzielni.
  11. Obowiązki właścicieli nieruchomości.
  12. Odpowiedzialność z tytułu wnoszenia opłat.
  13. Obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z ustaw.

   

  CZĘŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA

  1. Najnowsze zmiany prawne w działalności technicznej i eksploatacyjnej
  2. Planowane zmiany w działalności technicznej i eksploatacyjnej
  3. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – problemy i rozwiązania praktyczne
  • Grillowanie na osiedlu –
  • Palenie tytoniu na terenie budynku
  • Instalacja gazowa
  • Kraty i zabudowy w korytarzu
  1. Zasady ruchu drogowego i parkowania na nieruchomościach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych – zmiany i nowe orzecznictwo
  • Czy spółdzielnia / wspólnota może nakładać kary za niewłaściwe parkowanie?
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • Ustanowienie strefy ruchu
  • Ograniczenie wjazdu na teren spółdzielni / wspólnoty
  • Wyznaczenie miejsc parkingowych.

   

  CZĘŚĆ III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kary pieniężne a działalność spółdzielni mieszkaniowych – jak uchronić spółdzielnie przed odpowiedzialnością
  2. Plan kontroli sektorowych a spółdzielnie mieszkaniowe
  3. Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i w Kodeksie pracy i innych ustawach dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
  4. Organizacja ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej w świetle najnowszych wytycznych
  5. Odpowiedzialność Zarządu, pracowników i członków Rady Nadzorczej w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych
  6. Które dane osobowe można przetwarzać w spółdzielniach mieszkaniowych?
  7. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej.
  8. Działania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych
  9. Zasady nagrywania rozmów telefonicznych w spółdzielniach mieszkaniowych
  10. Dyskusja i podsumowanie.