Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym likwidacja kryterium dochodowego, w tym likwidacja od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego w 500+ i związane z tym przepisy przejściowe i proceduralne.

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 24.06.2019
 • Rzeszów - 25.06.2019
 • Lublin - 26.06.2019
 • Kielce - 27.06.2019
 • Warszawa - 28.06.2019

- potwierdzone

Zamawiam

Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym likwidacja kryterium dochodowego, w tym likwidacja od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego w 500+ i związane z tym przepisy przejściowe i proceduralne.

ZAKTUALIZOWANY PROGRAM SZKOLENIA:

 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustawa – najważniejsze zmiany

w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego:

 • likwidacja od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego i związane z tym zmiany/uchylenia definicji ustawowych,
 • sposób załatwiania spraw z wniosków złożonych przed i po 30 czerwca 2019 r., terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty przyznanych świadczeń,
 • przesunięcie okresu świadczeniowego, szczególny okres 2019/2021,
 • likwidacja decyzji administracyjnych i związana z tym zmiana definicja świadczeń nienależnie pobranych,
 • szczególny termin na złożenie wniosku o świadczenie na nowonarodzone dziecko,
 • szczególny tryb postępowania w przypadku zgonu osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie,
 • szczególny tryb postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie,
 • likwidacja wymogu ustalenia alimentów,
 • świadczenie wychowawcze a pobyt dziecka w domu pomocy społecznej,
 • zmiany warunków przyznawania świadczenia cudzoziemcom,
 • przepisy przejściowe.

 

II. Ostatnie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów:

 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie Mama+) a prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • tzw. 13 emerytura a prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • podwyższenie kryterium dochodowego warunkującego prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od okresu świadczeniowego 2019/2020,
 • zmiany w katalogu dochodów nieopodatkowanych,
 • zmiany w katalogu cudzoziemców uprawnionych do świadczeń rodzinnych

 

III. Pytania i odpowiedzi dotyczące bieżącej realizacji świadczeń wychowawczych,

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.