NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT W 2020r i ich wpływ na podatek dochodowy – kontrowersyjne objaśnienia MF. Rewolucja od 1 kwietnia i 1 lipca w organizacji podatników!

Terminy Szkoleń

 • Olkusz - 17.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT W 2020r
i ich wpływ na podatek dochodowy                                                       – kontrowersyjne objaśnienia MF.

Rewolucja od 1 kwietnia i 1 lipca w organizacji podatników!

 

Wykładowca – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o., wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie.Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno – podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych.Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej). Wysoko oceniana przez uczestników szkolenia. Wspólpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulowanie należności udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników VAT czynnych (tzw. „Biała lista”):

 • kiedy należy weryfikować rachunki bankowe w nowym rejestrze
 • sankcje za zapłacenie na rachunek spoza wykazu
 • jak liczyć 15 tys. interpretacje organów podatkowych a wyjaśnienia MF
 • zasady składania zawiadomienia o skierowaniu płatności na rachunek spoza wykazu (zawiadomienie ZAW – NR) – jaki liczyć termin? do kogo wysyłać? w jakiej formie?
 • rachunki wirtualne, pomocnicze, maskowane, powiernicze, komornicze, cesyjne, faktoringowe itp.– jaka jest bezpieczna praktyka
 • zapłacą karta płatniczą a biała lista
 • sposoby korzystania z białej listy : „ręcznie”, płaski plik, API
 • co zrobić gdy zapłacono na konto z poza wykazu i niezłożona na czas zawiadomienia do US?
 • nowe objaśnienia MF

2. Podzielona płatność w wariancie dobrowolnych i obligatoryjnym

 • kiedy podzielona płatność jest stosowana obowiązkowo a kiedy dobrowolnie
 • sankcje za niezastosowanie podzielonej płatności – jak ich uniknąć
 • jak liczyć „limit 15 tys.” – kontrowersyjne objaśnienia MF
 • jak identyfikować towary i usługi z załącznika nr 15 – wniosek do GUS/WIS?
 • fakturowanie w systemie podzielonej płatności – odpowiednia treść faktur
 • zmiany w mechanizmie działania podzielonej płatności – 3 „uproszczenia”

3. Nowe rewolucyjne zasady wystawiania faktury do paragonu z NIP-em:

 • co powinni zrobić nabywcy a co sprzedawcy po zmianach 1.1.2020
 • czy podatnik musi posiadać kasę, która zapisuje NIP nabywcy na paragonie?
 • faktura dla osoby fizycznej niebędącej podatnikiem – czy na paragonie stanowiącym podstawę do jej wystawienia musi być NIP?
 • jakie sankcje grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP i ujęcie takiej faktury
  w ewidencji zakupów?
 • ważne przepisy przejściowe

4. Zmiany w zakresie WDT od 1.1.2020 – fakty i mityczy coś się zmieniło w treści polskich przepisów w zakresie dokumentowania WDT?

 • nowe zasady dokumentowania WDT na gruncie Rozporządzenia unijnego wprowadzenia domniemania i odwrócenie ciężaru dowodu dla podatników i organów podatkowych
 • relacje pomiędzy polskimi a unijnymi przepisami od 1.1.2020 czy jest obowiązek stosowania regulacji unijnych przed regulacjami polskimi, czy jest możliwości wyboru?
 • dokumentowanie dostaw transportem własnym dostawcy, i transportem nabywcy – warunek posiadania dwóch niesprzecznych dowodów pochodzących od niezależnych podmiotów (pojęcie niezależności w rozumieniu rozporządzenia).

5. Zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych od dnia 1 stycznia 2020 r. w świetle zmian w prawie UE:

 • pojęcie „podmiotu pośredniczącego”,
 • zasady przypisania transportu wewnątrzunijnego, gdy w dostawie uczestniczą więcej niż trzy podmioty,
 • dostawy łańcuchowe w eksporcie.

6. Nowa matryca stawek VAT oraz nowy rodzaj wniosku o interpretacje – Wiążąca Informacja Stawkowa:

 • wprowadzenie CN i PKWiU 2015 dla określenia zakresu przedmiotowego stawek obniżonych,
 • zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (dla podatników, zamawiających),
 • przepisy przejściowe – opodatkowanie dostawy książek, prasy i czasopism regionalnych/lokalnych.

7. Nowe JPKi –połączenie deklaracji z ewidencją ale też zupełnie nowy sposób prowadzenia ewidencji:

 • co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 • zmiana struktury JPK,
 • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości – 500 zł kary pieniężnej.
 • nowe ewidencje VAT.

8. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.