GOSPODARKA FINANSOWA I REMONTOWA W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Terminy Szkoleń

  • Warszawa - 24.02.2020

- potwierdzone

Zamawiam

GOSPODARKA FINANSOWA   I  REMONTOWA
W SPÓŁDZIELNIACH  I  WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

 

Wykładowcaradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną  w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej,  ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych . Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej  i w Wydawnictwie C.H. Beck.To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

 

1. Problemy przyjęcia planu gospodarczego oraz planu  remontów i jego zmiany

2. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia.

4. Plan gospodarczo-finansowy a opłaty.

5. Opłaty za zużycie ciepła – najnowsze orzecznictwo

6. Opłaty za zużycie wody – problemy stosowania Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

7. Błędy spółdzielni a sądowe dochodzenie opłat.

8. Zmiany dotyczące odsetek i przedawnienia

9. zmiany dotyczące opłat sądowych i kosztów komorniczych

10. zmiany dotyczące procedury cywilnej a windykacja w spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenie uwzględnia:

– zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie opłat

– najnowsze orzecznictwo dotyczące opłat w spółdzielniach mieszkaniowych.

W materiałach:

– wzorcowe wypowiedzenie opłat

– wzorcowy regulamin gospodarki zasobami

– wzorcowa uchwała w sprawie przyjęcia i zmiany planu gospodarczego

PROGRAM

1. Problemy prawne gospodarki finansowej

2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego i planu remontów

3. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej

4. Plan gospodarczy a plan remontów

5. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

6. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne

7. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni

8. Termin wypowiedzenia opłat

9. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne

10. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni

11. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia

12. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo

13. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie

14. Eksploatacja – zakres pojęcia

15. Opłaty za zużycie ciepła – art. 45a Prawa energetycznego i konsekwencje dla spółdzielni mieszkaniowych

16. Opłaty za zużycie wody – nowe problemy

17. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

18. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną

19. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

– domofony

– instalacja RTV

– ubezpieczenie lokalu

19. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

20.Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową

– wspólnota która przeszła z zarządzania na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na ustawę o własności lokali

– wspólnota powstała w wyniku nowej inwestycji

– „zewnętrzna” wspólnota, która powierzyła zarząd spółdzielni mieszkaniowej

– obowiązek uczestniczenia właścicieli lokali ze wspólnoty w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni

21.Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych

22.Zmiany dotyczące przedawnienia

23.Zmiany dotyczące opłat sądowych i kosztów komorniczych

24.Zmiany dotyczące procedury cywilnej a windykacja w spółdzielni mieszkaniowej

25. Podstawy prawne gospodarki remontowej

26. Zasady tworzenia planów remontów

27. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia technicznego nieruchomości

28. Bezpieczeństwo nieruchomości

29. Gospodarka finansowa i remontowa wspólnot mieszkaniowych

30. Podsumowanie szkolenia

31. Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje