Szkolenia ONLINE dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I TERAPEUTÓW NA SZKOLENIA:

1. Uczeń pochodzący z innych kultur oraz z Ukrainy. Jak uczyć języka polskiego jako obcego –
praktyczne strony i ich wykorzystanie w procesie edukacji dzieci uchodźców i emigrantów.

TERMIN SZKOLENIA: 6 lipca 2022r. godz. 9:00 – 13:00, platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 119,00 zł/os brutto

2. Zaburzenia integracji sensorycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Metody i formy pracy.
TERMIN SZKOLENIA: 7 lipca 2022r. godz. 9.00 – 13:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 119,00 zł/os brutto

3. Bajkoterapia to ciekawe zajęcia psychoedukacyjne.
TERMIN SZKOLENIA: 8 lipca 2022r. godz. 9.00 – 13:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 119,00 zł/os brutto

4. Terapia ręki.
TERMIN SZKOLENIA: 12 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15:00, platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 149,00 zł/os brutto

5. Trening Umiejętności Społecznych.
TERMIN SZKOLENIA: 13 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 149,00 zł/os brutto

6. Odmienna metoda nauki czytania według dr Ireny Majchrzak.
TERMIN SZKOLENIA: 14 lipca 2022r. godz. 9.00 – 12:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 99,00 zł/os brutto

7. Nauka czytania metodą Glenna Domana.
TERMIN SZKOLENIA: 1 sierpnia 2022r. godz. 9.00 – 12:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 99,00 zł/os brutto

8. Jak „czytać” i interpretować zapisy w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
TERMIN SZKOLENIA: 2 sierpnia 2022r. godz. 9.00 – 12:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 99,00 zł/os brutto

9. Autyzm i Zespół Aspergera – praca z uczniami z całościowym zaburzeniem rozwoju.
TERMIN SZKOLENIA: 3 sierpnia 2022r. godz. 9.00 – 13:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 119,00 zł/os brutto

10. Żyrafa czy szakal, czyli o porozumieniu bez przemocy.
TERMIN SZKOLENIA: 4 sierpnia 2022r. godz. 9.00 – 13:00 , platforma TEAMS
Koszt uczestnictwa: 119,00 zł/os brutto

Informacje organizacyjne:
zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
SYLWIA WYSZYŃSKA – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta osób z autyzmem. Nauczyciel dyplomowany z ponad 20 letnim stażem pracy w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciel języka migowego w szkołach Teb Edukacja Bydgoszcz. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Autorka publikacji w czasopismach nauczycielskich oraz pomysłodawczyni grantów oświatowych. Wielokrotnie wyróżniona nagrodami dyrektora szkół w których pracuje. Za swój wkład pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2020 uhonorowana za szczególne osiągnięcia przez Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty.

OFERTA:
Szkolenia dla nauczycieli

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Formularz zgłoszeniowy – szkolenia dla nauczycieli