Szkolenie online: LISTA PŁAC OD 01.07.2022 r. ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORCÓW – PRAKTYCZNY WARSZTAT – 07.07.2022r.

termin: 07.07 godz. 12.00-15.00

cena: 139,00 zł/os. brutto

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiana skali podatkowej od 01.07.2022 r.
2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek od 01.07.2022 r.
a) wysokość
b) PIT-2
– warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
– nowy wzór PIT-2
– termin złożenia PIT-2
– możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
3. Ulga dla klasy średniej od 01.07.2022 r.
a) likwidacja
b) wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r.
4. Obowiązek informacyjny względem nowo zatrudnionego
– checklista oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT
– wzory wniosków i oświadczeń
5. Podwójne liczenie zaliczek PIT po 01.07.2022 r. (Rozporządzenie z 07.01.2022 r. oraz nowelizacja PDOF)
6. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac według zasad od 01.07.2022 r.
7. PIT 0
a) objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 01.07.2022 r.
b) ulga dla rodzica 4+
– zmiany od 01.07.2022 r.
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
c) ulga na powrót
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
d) ulga dla pracującego seniora
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
8. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy
– warunki złożenia oświadczenia
– wzór wniosku
9. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad
liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat
10. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne
a) podniesienie limitu 50% KUP
b) wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
c) zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
d) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
11. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania (członkowie zarządu, prokurenci)
12. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych
13. Nowe terminy rozliczenia składek
14. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w ulgach rodzinnych
15. Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 01.07.2022 r.
a) podatek liniowy
b) ryczałt
c) karta podatkowa
d) komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej
e) ponowna zmiana formy opodatkowania
16. Wspólny termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

Informacje organizacyjne:
-zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Anna Stokłosa
LL.M. radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Doświadczony oraz uznany audytor kadrowo- płacowy oraz trener.

Oferta:
07.07-LISTA PŁAC OD 01.07.2022r
Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE