Szkolenie online: LISTA PŁAC od 01.07.2022 r. ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORCY – PRAKTYCZNY WARSZTAT Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEGO ŁADU 2.0. – 24.06.2022r.

TERMIN SZKOLENIA: 24 czerwca 2022r. godz. 9:00-15.00

Koszt uczestnictwa: 199,00 zł/os brutto

Program spotkania szkoleniowego:
MODUŁ I – LISTA PŁAC PRACOWNIKA
1. Zmiana skali podatkowej od 01.07.2022 r. i skutki zmiany
a) Nowa skala podatkowa a podatek należny za 2022r.
b) porównawcze wyliczenie LP
2. Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek i kwota zmniejszająca miesięczną
zaliczkę na podatek dochodowy od 01.07.2022 r.
a) wysokość kwoty wolnej od podatku oraz zmiana od 01.07.2022 r. miesięcznej kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę PIT
b) PIT-2
– podatnicy uprawnieni do złożenia PIT i warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
– nowy wzór PIT-2
– termin złożenia PIT-2
– „przeniesienie” PIT2 do innego płatnika w trakcie roku podatkowego
c) nowa niższa wysokość kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę PIT od 1 lipca 2022r. a podatek
należny za 2022 r.
d) zmiany od 01.01.2023 r. w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę
– ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku dzielenia kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01.07.2022 r.
a) konsekwencje likwidacji UKŚ
b) likwidacja UKŚ a wspólne rozliczenie małżonków
c) wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r. – porównanie podatku należnego za 2022 r. z hipotetycznym podatkiem należnym za 2022 r.
4. Likwidacja mechanizmu przedłużenia terminów poboru i płatności zaliczek na PIT – od 1 lipca
2022r.
a) konsekwencje likwidacji mechanizmu porównywania zaliczek na wyliczenie wynagrodzenia
pracownika
b) ustalenie wysokości zaliczki PIT wg nowych zasad obowiązujących od 01.07.2022 r.
c) rozliczenie za 2022 r. odroczonej w terminie zaliczki PIT (zaliczka niepobrana w I półroczu 2022 r.)
5. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat
6. PIT 0
a) objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 01.07.2022 r.
b) ulga dla rodzica 4+
– zmiany od 01.07.2022 r.
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
c) ulga na powrót
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
d) ulga dla pracującego seniora
– warunki stosowania
– wzór oświadczenia
7. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy
a) rozszerzenie katalogu podatników uprawnionych do złożenia wniosku
b) skutek przekroczenia limitu 30 000 dochodu
8. Skutki dla płatnika nieprawidłowego ustalenia, poboru i płatności zaliczki PIT

MODUŁ II – ZATRUDNIENIE CYWILNOPRAWNE I OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE NA PODSTAWIE POWOŁANIA NA LIŚIE PŁAC ORAZ SKŁADKA ZDROWOTNA PRZEDSIĘBIORCY
1. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne na LP od 01.01.2022 r. oraz
01.07.2022 r.
a) podniesienie limitu 50% KUP
b) wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
c) zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
d) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
e) zmiany od 01.07.2022 r.: zmiana skali podatkowej oraz uchylenie mechanizmu przedłużenia terminu
poboru podatku
f) wynagrodzenie zleceniobiorcy oraz wykonawcy a PIT-2 od 01.01.2023 r.
g) wynagrodzenie do 200 zł a zmiany od 01.07.2022 r. oraz 01.01.2023 r.
2. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania – zmiany od 01.07.2022 r.
a) składka zdrowotna prokurenta
b) próg wysokości wynagrodzenia
3. Składka zdrowotna przedsiębiorcy
4. Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 01.07.2022 r.
a) podatek liniowy
b) ryczałt
c) karta podatkowa
d) komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej
e) ponowna zmiana formy opodatkowania
5. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych
6. Nowe terminy rozliczenia składek
7. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w ulgach rodzinnych
8. Wspólny termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

Informacje organizacyjne:

zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Anna Stokłosa

LL.M. radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Doświadczony oraz uznany audytor kadrowo- płacowy oraz trener.

Oferta:
24.06-LISTA PŁAC od 01.07.2022r
Formularz zgłoszeniowy:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY