Szkolenia ONLINE dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

1. Dziecko z FAS (płodowym zespołem alkoholowym) w rodzinie zastępczej

TERMIN SZKOLENIA: 29 czerwca 2022r. godz. 9:00 (ok. 4-5 godzin szkolenia w zależności od aktywności uczestników)

Koszt uczestnictwa: 199,00 zł/os brutto

Program spotkania szkoleniowego

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jako ukryta niepełnosprawność.

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) a FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) -różnice i podobieństwa.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych).

Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.

FAScynujące dziecko w systemie orzecznictwa i edukacji – jak poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać pomoc.

Metody pomocy dzieciom z FASD – potrzeba indywidualnego rozpoznania i zaplanowania.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD i możliwości terapeutyczne

Kompetencje rodzicielskie w wychowaniu i usprawnianiu dziecka z FASD

2. Język migowy dla pracowników OPS

TERMIN SZKOLENIA: 30 czerwca 2022r. godz. 9.00 (ok. 5-6h szkolenia w zależności od aktywności uczestników)

Koszt uczestnictwa: 199,00 zł/os brutto

Program spotkania szkoleniowego

Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu – terminologia i dane liczbowe.

Konsekwencje głuchoty w sferze psychicznej, zawodowej i społecznej

Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym-mity i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących.

Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących –środki porozumiewania się, rola i znaczenie języka migowego. Komunikacja totalna. Inne metody porozumiewania się osób niesłyszących: Fonogesty, alfabet Lorma

Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi. Mowa dźwiękowa, język migowy, język migany, pismo i inne środki w komunikacji interpersonalnej. Rola komunikacji niewerbalnej w używaniu języka migowego.

DAKTYLOGRAFIA: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające palce i nadgarstki. Znaki liter alfabetu (samogłoski i spółgłoski). Znaki liter i digrafów Ą,Ę,Ć,Ó,Ś,Ń,Ź,Ż,CH,CZ,SZ,RZ,X

Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki od 1 do 999.Znaki liczebników głównych tysiąc, milion i zero. Znaki liczebników porządkowych.

Ideografia- znaki języka migowego z tematyki: Przedstawianie się – imię i nazwisko, adres, wiek, samopoczucie, Członkowie rodziny – Konwersatorium migowe

3. Jak rozmawiać z trudnym klientem, czyli o porozumieniu bez przemocy w praktyce

TERMIN SZKOLENIA: 1 lipca 2022r. godz. 9.00 (ok. 3h szkolenia)

Koszt uczestnictwa: 179,00 zł/os brutto

Program spotkania szkoleniowego:

Podczas warsztatów online:

poznasz podstawy teoretyczne Porozumienia bez Przemocy;

zrobisz niektóre ćwiczenia z kursu online wspólnie ze mną i innymi uczestnikami;

otrzymasz odpowiedzi na pytania, które mogą Ci się pojawić w trakcie realizacji kursu;

zbierzesz praktyczne przykłady zastosowania NVC w życiu codziennym;

wymienisz się osiągnięciami i trudnościami oraz doświadczysz wsparcia grupy, jeśli zaczniesz tracić motywację.

4. Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami – autyzm – spektrum autyzmu a zespół Aspergera. NOWOŚĆ z ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r.

TERMIN SZKOLENIA: 4 lipca 2022r. godz. 9.00 (ok. 5-6h szkolenia w zależności od aktywności uczestników)

Koszt uczestnictwa: 199,00 zł/os brutto

Program spotkania szkoleniowego:

Zespół Aspergera i autyzm – kryteria diagnostyczne

Funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera

Metody terapii

Praktyczne wskazówki do codziennej pracy

Informacje organizacyjne:

zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta osób z autyzmem. Nauczyciel dyplomowany z ponad 20 letnim stażem pracy w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciel języka migowego w szkołach Teb Edukacja Bydgoszcz. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Autorka publikacji w czasopismach nauczycielskich oraz pomysłodawczyni grantów oświatowych. Wielokrotnie wyróżniona nagrodami dyrektora szkół w których pracuje. Za swój wkład pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2020 uhonorowana za szczególne osiągnięcia przez Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty.