Zadania Powiatu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne. Praca z trudnym klientem (roszczeniowym, z zaburzeniami psychicznymi, sprawcą przemocy)

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  PROGRAM SZKOLENIA: – 24 godziny zajęć dydaktycznych.

  I. Zadania Powiatu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

  1. Kontrola działalności warsztatu:
  – formalne aspekty kontroli – uprawnienia i obowiązki członka zespołu kontrolującego
  i pracownika jednostki kontrolowanej. – przedmiot kontroli:
  – uczestnictwo w warsztacie,
  – dokumentacja działalności warsztatu,
  – kadra warsztatu,
  – proces rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu – indywidualny program rehabilitacji,
  – finansowanie działalności warsztatu.
  – dokumentacja procesu kontroli.

  2. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:
  –  zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
  – zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

  3. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO – podstawowe elementy.

  4. Zasady ustalania statusu osoby jako niepełnosprawnej: – procedura orzekania,
  – utrata ważności orzeczenia, – równoważność orzeczeń.

  5. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:
  – zakres przedmiotowy dofinansowania,
  – warunki uzyskania dofinansowania.

  6. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
  – zakres przedmiotowy dofinansowania,
  – kryteria uzyskania dofinansowania,
  – podmioty ubiegające się o dofinansowanie.

  7. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
  – zakres przedmiotowy dofinansowania,
  – warunki uzyskania dofinansowania.

  8. Likwidacja barier funkcjonalnych:
  – zakres przedmiotowy dofinansowania,
  – kryteria uzyskania dofinansowania;

  9. Turnus rehabilitacyjny:
  – organizatorzy turnusów,
  – uczestnicy turnusów,
  – dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie.

  10. Zasady zawierania umów na dofinansowanie zadań powiatu.

  11. Realizacja zadań przez powiat w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

  II. Praca z trudnym klientem (roszczeniowym, z zaburzeniami psychicznymi, sprawcą przemocy).

  1. Motywowanie klienta pomocy społecznej do zmiany – kilka słów o Dialogu Motywującym

  2. Klient roszczeniowy – jak rozmawiać, żeby się nie wypalić i pomóc osobie

  3. Zaburzenia utrudniające nawiązanie kontaktu – przezwyciężanie trudności

  4. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, jako klient pomocy społecznej – motywowanie do pracy nad sobą i procedury – studium przypadku

  III. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami.