Rola WTZ w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne. Trudne zachowania uczestników WTZ – jak sobie z nimi radzić.

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  PROGRAM SZKOLENIA: – 24 godziny zajęć dydaktycznych.

  I. Rola WTZ w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

  1. Nowe zasady oceny kompleksowej:
  – powrót do warsztatu po ocenie kompleksowej;

  2. Współfinansowanie warsztatu:
  – środki PFRON;
  – obowiązki powiatu.

  3. Rada społeczna:
  – kompetencje,
  – zadania.

  4. Realizacja zajęć klubowych:
  – adresaci;
  – cel zajęć;
  – finansowanie.

  5. Działalność warsztatu terapii zajęciowej w praktyce:
  – rola warsztatu w procesie rehabilitacji,
  – wskazanie do terapii zajęciowej i uczestnicy bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  – organizatorzy warsztatów,
  – zasady funkcjonowania warsztatu,
  – sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
  – praktyki zawodowe jako nowa forma rehabilitacji uczestników.

  6. Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w praktyce – studium przypadku.

  7. Ewolucja orzecznictwa sądowego dotyczącego roli i sposobu działalności warsztatu terapii zajęciowej.

  8. Kontrola działalności warsztatu: – formalne aspekty kontroli – uprawnienia i obowiązki członka zespołu kontrolującego i pracownika jednostki kontrolowanej. – przedmiot kontroli:
  – uczestnictwo w warsztacie,
  – dokumentacja działalności warsztatu,
  – kadra warsztatu,
  – proces rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu – indywidualny program rehabilitacji,
  – finansowanie działalności warsztatu.
  – dokumentacja procesu kontroli.

  9. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:
  – zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
  – zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

  10. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO – podstawowe elementy.

  II. Trudne zachowania uczestników WTZ – jak sobie z nimi radzić

  1. Terapia behawioralna, jako skuteczna metoda zmiany zachowań

  2. Metody pracy z uczestnikiem – wygaszanie trudnych zachowań

  3. Zachowanie równowagi w życiu pracownika WTZ, jako sposób na uniknięcie wypalenia zawodowego

  III. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcami