Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stan prawny – styczeń 2020 r.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
stan prawny – styczeń 2020 r.

 

Wykładowca: pracownik ZUS – wysokiej klasy ekspert, praktyk cieszący się dużym
uznaniem uczestników szkoleń, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki
na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

 • Płatnicy zobowiązani do składania informacji o danych do ustalenia składki
  na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA
 • Termin na przekazanie do ZUS informacji ZUS IWA
 • Zasady wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA
 • Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,
  które wpisujemy do ZUS IWA
 • Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki
 • Korekta informacji – ZUS IWA
 • Przechowywanie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA

2.Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stan prawny na 2020 r.

 • Podstawa prawna
 • Wysokość składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy

3.Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4.Planowane zmiany od 2020 r. do ustawy o sus min. w zakresie ustalania podstawy
wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
tzw. „Mały ZUS +”

5.Obowiązki płatników w związku z nowym rokiem – Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Podstawa prawna
 • Wysokość składki na FEP
 • Za kogo należy odprowadzać składkę na FEP
 • Obowiązek dokonania kwalifikacji pracy pracownika jako pracy
  w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składki na FEP
 • Zasady wypełniania druku ZUS ZSWA
 • Zasady korygowania druku ZUS ZSWA

6. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje