Pracownicze plany kapitałowe – co każdy pracodawca powinien wiedzieć? Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 09.05.2019

- potwierdzone

Zamawiam

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pracodawca a PPK
• Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
• Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
• Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
• Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK
– wpłata podstawowa
– wpłata dodatkowa
– technika odprowadzania wpłat
• Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
• Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
• Umowy PPK
– umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty
– umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot
• Odpowiedzialność karna pracodawcy

2. Pracownik a PPK
• Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
• Wystąpienie z PPK
• Zasady dysponowania środkami PPK
– przed 60 rokiem życia
– po 60 roku życia
– sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
– sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy
• jednoczesne uczestnictwo w kilku programach

3. Środki PPK
• Rodzaje i wysokość wpłat
• Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
• Koszty zarządzania PPK – limity
• Zasady inwestowania
• Nadzór nad PPK
• Odpowiedzialność karna

4. PPK – uwagi ogólne
• cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy
• ewidencja PPK
• Portal PPK
• Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

5. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.