Podatek VAT 2019/2020

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

1. OMÓWIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKU VAT

W TYM OD 1 WRZEŚNIA i 1 LISTOPADA 2019 ROKU

2. UPORZĄDKOWANIE UCHWALONYCH PRZEZ SEJM ZMIAN Z PODZIAŁEM NA DATY

WEJŚCIA ICH W ŻYCIE:

– 1 WRZEŚNIA 2019

– 1 LISTOPADA 2019

– 1 STYCZNIA 2020

– 1 KWIETNIA 2020

– 1 LIPCA 2020

UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE MPP OBOWIĄZUJĄ OD PIERWSZEJ TRANSAKCJI LUB

ZALICZKI DOKONANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 W ZAKRESIE OKREŚLONYM NOWYMI PRZEPISAMI.

BRAK ZNAJOMOŚCI NOWYCH REGUŁ MOŻE NARAZIĆ PODATNIKA NA DUŻE KONSEKWENCJE FINANSOWE W PODATKU VAT A W PRZYSZŁOŚCI W PODATKU DOCHODOWYM.

1. Kasy on- line – omówienie wątpliwości dot. rozliczanie ulgi na zakup kasy

2. Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracjiuchwalona zmiana:

– kto i kiedy musi składać nowy plik

– konsekwencje pomyłek

– w jakich przypadkach należy się kara 500 zł za błąd?

– nowe terminy w jakich należy poprawiać pliki i błędy w ewidencji

– zmiana zasad ujmowania w pliku faktur wystawionych do sprzedaży zafiskalizowanej.

3. Faktura do paragonu –UCHWALONA PRZEZ SEJM REWOLUCJA W USTAWIE O VAT

– znaczące ograniczenia w wystawianiu faktur do paragonów

– zakazy wystawiania faktur

– kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla wystawcy faktury

– kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla odbiorcy faktury

– przepisy przejściowe (co z paragonami wystawionymi przed zmianą?)

KOLEJNE UCHWALONE ZAMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019:

4. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia skutkująca zmianą zasady stosowania zwolnienia

przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

5. Nowa wysokość sankcji w podatku VAT.

6. Zakaz stosowania zwolnienia z VAT dla wybranych – nowych – czynności.

Kwota 200 000 już nie chroni.

7. Zmiany w zakresie wykreślania podatnika z rejestru VAT oraz przywracania statusu

podatnika VAT czynnego.

8. Zmiany w zakresie w zakresie faktury VAT RR

9. Zmiany w zakresie wykazywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.

10. Nowy wykaz podatników prowadzących działalność gospodarczą określony ustawą o VAT:

– kogo obejmuje nowy wykaz

– dane zamieszczane w wykazie

– aktualizacja danych

– wniosek o sprostowanie danych

11. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW i skutki jej powstania.

Przypadki obowiązkowego dokonywania przelewu należności na rachunek bankowy wskazany w wykazie

– kogo dotyczy

– sposób ustalania na potrzeby nowego obowiązku limitu 15.000 zł

12. Konsekwencje w podatku VAT dokonania przelewu na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie

oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej.

UCHWALONE ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019:

13. Obowiązkowa podzielona płatność – SKOMPLIKOWANE ZAPISY USTAWOWE:

– kogo dotyczy

– jakich transakcji dotyczy

– dodatkowe elementy faktury

– zmienione zasady korzystania z rachunku VAT

– konsekwencje na gruncie ustawy o VAT braku dokonania płatności przy zastosowaniu split payment

pomimo takiego obowiązku – NOWE SANKCJE

– jak unikać konsekwencji finansowych (sankcji) w przypadku popełnienia błędu.

14. Zmiany stawek VAT –od 1 listopada 2019

15. Po co podatnikowi WIS? – zmiany od 1 listopada 2019

16. NOWA MATRYCA STAWEK VAT – co trzeba wiedzieć już dziś.

17. PYTANIA I ODPOWIEDZI, INDYWIDAULNE KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ.