Od 2019 roku każda jednostka sektora finansów publicznych rozlicza faktury elektroniczne – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Czy wiesz już, że Twoja jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur elektronicznych w związku z pewnymi transakcjami. Wynika to z wdrożenia dyrektywy 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.Oznacza to, że musisz wiedzieć czym jest:

a)faktura elektroniczna ustrukturyzowana a faktura elektroniczna;

b)zasada ewidencjonowania faktur elektronicznych;

c)zasada wystawiania faktur elektronicznych;

d)obieg dokumentacji w ramach platformy e-faktura;

e)zakup związany z elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi i pozostałymi fakturami.

To tylko wycinek zagadnień związanych ze stosowaniem elektronicznych faktur ustrukturyzowanych oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych w księgowości oraz w zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia :

Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami jakie wynikają ze zmian w prawie zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie zakupów w księgach rachunkowych.

PROGRAM SZKOLENIOWY

1.Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – towary ,usługi , roboty budowlane , koncesje;

2.Elektroniczna faktura ustrukturyzowana a elektroniczna faktura i faktura papierowa w tym składowe elektronicznej faktury ustrukturyzowanej;

3.Zasady odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej – e-platforma do odbioru faktur, faktur korygujących;

4.Obiego elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w jednostce;

5.Ustrukturyzowany dokument elektroniczny – rodzaje dokumentacji w przykładach – zlecenie zakupu, zamówienie, awizo dostawy i inne;

6.Obowiązek otwarcia konta na platformie do rozliczeń elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych ;

7.Obieg dokumentacji w jednostce po wdrożeniu elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych;

8.Dostosowanie jednostki do wymogów przewidzianych stosowaniem elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;

9.Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą