DOZORCA, PORTIER, OCHRONIARZ – ZATRUDNIENIE OD A DO Z: CZAS PRACY, DOKUMENTACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ – WARSZTATY, WZORY, WYJAŚNIENIA

Terminy Szkoleń

  • Olkusz - 03.03.2020

- potwierdzone

Zamawiam

DOZORCA, PORTIER, OCHRONIARZ                                                       – ZATRUDNIENIE OD A DO Z:
CZAS PRACY, DOKUMENTACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
– WARSZTATY, WZORY, WYJAŚNIENIA

 

Wykładowca-radca prawny, wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji,
w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych.Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników.Współpracownik naszej firmy.

Szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających dozorców, portierów, ochroniarzy, osoby stróżujące. Szkolenie stanowi warsztat zatrudnienia pracownika – omawia na wzorach z przykładami prawidłowych zapisów dokumentacji, omawia szczegółowo zagadnienia planowania, dokumentowania i rozliczania czasu pracy, przedstawia zasady odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze orzeczenia dotyczące dozorców, ochroniarzy, które wpływają na prawa i obowiązki pracodawcy

PROGRAM SZKOLENIA

I . ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE
1. Dozorca, portier, stróż, ochroniarz – dokumentacja kadrowa

– ustalenie posiadanych kwalifikacji (ochroniarz)
– zakres badań lekarskich
– informacja o przepisach z zakresu czasu pracy
– oświadczenie / zaświadczenie o niekaralności – czy można żądać?
– lista obecności i ewidencja czasu pracy

2. Regulacja prawna czasu pracy

a) Kodeks pracy

b) Ustawa o pracownikach ochrony osób i mienia

3. Czas pracy kierowcy i kierującego – planowanie

a) Wybór systemu czasu pracy: podstawowy, równoważny, przerywany czas pracy, zadaniowy, weekendowy

b) odpoczynek dobowy i tygodniowy

c) praca w godzinach nadliczbowych

  • dopuszczalność i forma polecenia służbowego
  • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • dzienne, tygodniowe i roczne limity
  • dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – planowanie

d) praca w porze nocnej

e) praca w niedziele i święta – niedziela raz na cztery tygodnie wolna od pracy – planowanie

f) dyżur i dyspozycja

4. Planowanie czasu pracy – ćwiczenia

5. Dokumentowanie czasu pracy

– lista obecności, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja

6. Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie w postaci samochodu

II. ZATRUDNIENIE CYWILNOPRAWNE

  • Ryzyko ustalenia istnienia stosunku pracy – jak minimalizować
  • Kluczowe zapisy umowy
  • Potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia zleceniobiorcy – forma dokumentowania             (czy konieczna jest ewidencja?)
  • Szkolenia i badania BHP – obowiązek przeprowadzenia?
  • Dokumentacja zleceniobiorcy

III. Najważniejsze orzeczenia sądów, organów kontrolnych w zakresie zatrudnienia, w tym czasu pracy kierowców i kierujących – przegląd, omówienie, konsekwencje

7. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.