20.07- Pomoc dla najuboższych z ośrodka opieki społecznej.

Program spotkania szkoleniowego
1. Bieda w Polsce
1.1. Sytuacja materialna Polaków przed pandemią i w czasach koronawirusa
1.2. Świadczenia socjalne
1.3. Bezrobocie w kraju
1.4. Ubożenie społeczeństwa w dobie inflacji
2. Ośrodki pomocy społecznej
2.1. Oferta ośrodków pomocy społecznej
2.2. Wnioskowanie o przyznanie wsparcia
2.3. Wywiad środowiskowy
2.4. Zasiłki i inne świadczenia pieniężne
2.5. Pomoc niematerialna
2.6. Asystent rodziny

OFERTA:
Pomoc dla najuboższych…-20.07.2022r.
FORMULARZ:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE