18.07- Wyłudzanie i oszustwa internetowe.

Program spotkania szkoleniowego
1. Oszustwa w realu i online
1.1. Seniorzy i dzieci jako najczęstsze ofiary oszustów
1.2. Od metody „na wnuczka” się zaczęło
1.3. Straty ponoszone przez ofiary
2. Oszustwa internetowe
2.1. Specyfika działania naciągaczy w dzisiejszym świecie
2.2. Oszustwa internetowe
2.3. Udaremnione próby oszustw
3. Bezpieczeństwo w świecie rzeczywistym i wirtualnym
2.1. Domowe rozmowy ku przestrodze, czyli wsparcie rodziny
2.2. Czujność w realu i zabezpieczenia w internecie
2.3. Interwencje służb
2.4. Kary za oszustwa i wyłudzanie

OFERTA:
Wyłudzanie i oszustwa internetowe – 18.07.2022r.
FORMULARZ:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE