14.07- Dodatek energetyczny 2022 i dodatek mieszkaniowy.

Program spotkania szkoleniowego
1. Pomoc Polakom w trudnej sytuacji materialnej
1.1. Klienci ośrodków pomocy społecznej
1.2. Pomoc oferowana przez pracowników socjalnych
1.3. Przyznanie wsparcia z ośrodka pomocy społecznej
2. Dodatek energetyczny 2022
2.1. Charakterystyka dodatku energetycznego
2.2. Procedura przyznawania dodatku energetycznego
2.3. Kryteria przyznawania dodatku energetycznego
3. Dodatek mieszkaniowy
3.1. Specyfika dodatku mieszkaniowego
3.2. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego
3.3. Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

OFERTA:
Dodatek energetyczny…- 14.07.2022r.
FORMULARZ:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE