Szkolenia ONLINE: 10 zmian w przepisach Prawa Oświatowego wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ustawa z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)

TERMIN SZKOLENIA:
21 czerwca 2022r. godz. 15:00 (ok. 3-4 godzin szkolenia w zależności od aktywności uczestników)
Koszt uczestnictwa: 199,00 zł/os brutto


Program spotkania szkoleniowego:

1. Zmiany w przepisach ustaw:

• ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
• ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
• ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
• ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
• ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
• ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.

2. Zmiany w zakresie:

1. Egzaminu ósmoklasisty i maturalnego,
2. Zatrudniania pedagoga specjalnego i zatrudniania specjalistów
3. Zmiany dziedzinowe w SIO – w zakresie realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
4. Nauka i praca zdalna niezależnie od COVID-19
5. Nauczanie indywidualne w formie zdalnej
6. Dostosowanie lokali z oddziałami przedszkolnymi
7. Szkolenia dla egzaminatorów
8. Akredytacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy
9. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
10.Wypłata podwyżek – nowe stawki dla nauczycieli
11.Co dalej z uczniami z Ukrainy?

3. Kolejne zmiany w przepisach prawa oświatowego planowane od września


Informacje organizacyjne:

-zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Karolina Sikorska-Bednarczyk

prawnik, radca prawny, ekspert prawa pracy, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Pracy – rozprawa doktorska pt. „Charakter prawny obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy”, przygotowywana pod kierunkiem prof. Moniki Tomaszewskiej, biegły sądowy ds. rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy wpisana na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, trener, wykładowca, prawnik w Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Rafała Bednarczyka, autorka bloga o pracy pracownika oświaty www.kartanauczycielablog.pl, ekspert w grupach na FB: „Nauczycielu poznaj swoje prawa, Dyrektorze dbaj o swoje i innych prawach, Uwaga mobber w szkole”.