13.07- Zatrudnianie Ukraińców przez Polaków.

Program spotkania szkoleniowego
1. Rynek pracy w Polsce
1.1. Sytuacja na rynku pracy w czasach pandemii
1.2. Polski rynek pracy dla Ukraińców, przybyłych przed wybuchem wojny w Ukrainie
1.3. Zmiany na rynku pracy po inwazji Rosji na Ukrainę
2. Zatrudnianie Ukraińców w Polsce
2.1. Oferty pracy dla uchodźców
2.2. Wynagrodzenia Ukraińców a pensje Polaków
2.3. Przepisy, dotyczące zatrudnienia Ukraińców, przybyłych do Polski po 24 lutym 2022
2.4. Obowiązki pracodawcy, zatrudniającego Ukraińców

OFERTA:
Zatrudnianie Ukraińców…- 13.07.2022r.
FORMULARZ:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE