12.07- Wynajem mieszkań i użyczenie mieszkań Ukraińcom przez Polaków.

Program spotkania szkoleniowego
1. Rynek mieszkaniowy w Polsce
1.1. Sytuacja na rynku nieruchomości przed wybuchem wojny w Ukrainie
1.2. Rynek najmu w dobie koronawirusa i w czasach wojny ukraińsko-rosyjskiej
1.3. Oferty wynajmu mieszkań dla Polaków i Ukraińców
2. Wynajem mieszkania a użyczenie mieszkania uchodźcom
2.1. Wynajem mieszkania
2.2. Użyczenie mieszkania
2.3. Obowiązki właściciela, wynajmującego bądź użyczającego mieszkanie obywatelom Ukrainy
2.4. Kłopotliwy najemca a zakończenie umowy najmu

OFERTA:
Wynajem mieszkań… – 12.07.2022r.
FORMULARZ:
Formularz zgłoszeniowy – ONLINE