Ważne podatkowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku VAT

Terminy Szkoleń

 • OLKUSZ / ONLINE - 30.07.2020

- potwierdzone

Zamawiam

Ważne podatkowe zmiany
w podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT) i podatku VAT

 

Wykładowcaradca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o., wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).


PROGRAM SZKOLENIA:

PODATEK VAT

1. Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015

 • Prawidłowe oznaczanie towarów i usług w świetle nowych klasyfikacji
 • Jak dokonać płynnego przejścia między oznaczeniami
 • Co robić w razie podjęcia wątpliwości co do oznaczenia
 • Ryzyka podatkowe niewłaściwej klasyfikacji
 • Załącznik nr 15 do ustawy o VAT a PKWiU i CN

2. VAT w obrocie międzynarodowym po zmianach w ramach pakietu Quick Fixes

 • Przemieszczanie towarów w nowej procedurze call-off stock
 • Transakcje łańcuchowe w ramach Unij Europejskiej – nowe zasady
 • WDT oraz WNT – obowiązki informacyjne oraz prawne
 • Skutki Rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018r.

3. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz nowa matryca VAT

 • Czym jest WIS i jak przebiega procedura jej uzyskania
 • Koszty uzyskania WIS
 • Moc ochronna Informacji
 • Różnice oraz właściwość: interpretacja indywidualna a WIS
 • Nowa matryca – jakie ma skutki podatkowe
 • Na co stawka wzrośnie, a na co zmaleje?
 • Gdzie szukać nowych stawek?
 • Jakie skutki techniczne ma wejście nowej matrycy?

4. Wystawienie faktury do paragonów z NIP

 • Problematyka faktur uproszczonych – kiedy paragon może nią być?
 • Faktura a paragon – rozróżnienie dokumentacji
 • Wystawianie faktur do paragonów
 • Faktura nierzetelna a niewadliwa
 • Błędy w dokumentacji oraz sankcje
 • Faktura do faktury uproszczonej (paragonu z NIP) – omówienie zmian w interpretacji organów

5. Rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania VAT – JPK_VAT od 1 lipca 2020 r.

 • Nowy plik JPK_VDEK oraz konsekwencje jego wprowadzenia
 • Czy zlikwidowane zostaną deklaracje VAT?
 • Nowe wymagania wobec podatników ustanowione wraz z nową formą plików
 • Katalog nowych symboli do oznaczania sprzedaży w pliku JPK_VAT
 • Nowe sankcje za nieprawidłowości oraz błędy w plikach JPK
 • Inne konsekwencje nowego systemu

PODATEK CIT

1. Split payment – praktyka stosowania przepisów oraz interpretacje organów podatkowych

 • Co podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Czy załącznik nr. 15 oraz zawarte w nim towary mogą ulec zmianie?
 • Oznaczanie faktur w prawidłowy sposób
 • Usługi budowlane a split payment
 • Factoring a MPP
 • Opłacanie kilku faktur jednocześnie
 • Sankcje za nieprawidłowości w dokonywaniu płatności
 • Kwestia odpowiedzialności solidarnej
 • Warte uwagi interpretacje indywidualne organów oraz orzeczenia sądów

2. Nieprawidłowe płatności oraz ich skutki w 2020 r. (Biała lista)

 • Weryfikacja rachunku kontrahenta
 • Sankcje za nieprawidłowe zrealizowanie płatności
 • Niwelacja negatywnych skutków zapłaty – zawiadomienie właściwego NUS po zmianach przepisów
 • Pozostałe problemy płatnicze

3. Ulga na złe długi i jej konsekwencje

 • Zamysł i cel wprowadzenia systemu
 • Obowiązki dłużnika
 • Uprawnienia wierzyciela
 • Rozliczanie transakcji oraz mechanizm dokonywania korekt
 • Szczególne zwolnienie związane z COVID-19

4. Podatek od przychodu z budynków a regulacje Tarczy 4.0

5. Zmiana definicji „małego podatnika”

6. Jednorazowe rozliczanie straty – warunki oraz metody

7. Nowe zasady w podatku u źródła (WHT)

8. Funkcjonowanie 5% stawki w ramach IP Box

9. Przegląd najnowszego orzecznictwa w podatku dochodowym od osób prawnych

10. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.