Szkolenia

TematMiejsceData
listopad 2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Poznań22.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Wrocław23.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Kielce26.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Lublin27.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Rzeszów28.11.2018
Od 2019 roku każda instytucja kultury rozlicza elektroniczne faktury ustrukturyzowane i inne elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązaniaWrocław28.11.2018
Podatek Dochodowy od Osób FizycznychOlkusz29.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Kraków29.11.2018
Karta Dużej Rodziny - zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.Katowice30.11.2018
grudzień 2018
Nowe zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie pełnosprawnych. Bukowina Tatrzańska 02.12.2018 - 05.12.2018
Od 2019 roku każda jednostka sektora finansów publicznych rozlicza faktury elektroniczne – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązaniaWrocław07.12.2018
Od 2019 roku każda instytucja kultury rozlicza elektroniczne faktury ustrukturyzowane i inne elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązaniaRzeszów07.12.2018
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Warszawa10.12.2018
Od 2019 roku każda jednostka sektora finansów publicznych rozlicza faktury elektroniczne – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązaniaWarszawa12.12.2018
Od 2019 roku każda jednostka sektora finansów publicznych rozlicza faktury elektroniczne – nowy obowiązek , nowa rachunkowość, nowe rozwiązaniaLublin12.12.2018
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Wrocław19.12.2018
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Kielce19.12.2018
styczeń 2019
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Katowice28.01.2019
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Łódź28.01.2019
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019r. Elektronizacja, okres przechowywania, warsztaty, wzory.Rzeszów29.01.2019