Szkolenie BHP

//vademecum.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/bhp.jpg

Szkolenie przewidziane dla:

 • pracodawców;
 • osób kierujących pracownikami;
 • pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników administracyjno - biurowych;
 • kadry inzynieryjno - technicznej;
 • Społecznych Inspektoratów Pracy;

Świadczymy również usługi polegające na:

 • sprawowaniu obowiązków służby BHP;
 • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej;
 • ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy;
 • opracowaniu instrukcji BHP;
 • opracowaniu regulacji dot. odzieży roboczej i środków ochrony i indywidualnej;
 • doradztwie w zakresie bhp;