Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

//vademecum.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/kierowcy.jpg

Program kursu obejmuje obsługę wózków platformowych, podnośników spalinowych, wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Terminy zajeć - sukcesywnie po zebraniu grupy szkoleniowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa;
  • ukończone 18 lat;
  • świadectwo lekarskie, lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o możliwości wykonywania w/w zawodu;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu;

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki jazdy. Prowadzone jest przez wykwalifikowanych inżynierów posiadających wieloletnią praktykę zawodową.

 

WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH:

Szkolenie to kierowane jest do osób posiadających uprawnienia w obsłudze wózków jezdniowych i chcących zdobyć dodatkowe uprawnienia w zakresie wymiany butli LPG.