szkolenia

NOWE szkolenia: WTZ, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMY DZIENNEGO POBYTU, ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, OŚRODKI REHABILITACYJNO- OŚWIATOWE…

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU: I. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji z osobą niepełnosprawną oraz w zespole terapeutycznym. II. Zaburzenia psychiczne i intelektualne jako elementy utrudniające ergoterapię – zastosowanie praktycznych metod rozwiązywania […]