Udzielanie I pomocy przedmedycznej

//vademecum.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/ppomoc.jpg

Szkolenia przeprowadzane przez Ratowników Medycznych, Lekarzy Systemu, Pielęgniarzy Systemu - zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym;