Rachunkowość od podstaw

//vademecum.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/rachunkowosc.jpg

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w działach finansowo-ksiegowych, oraz przygotowanie absolwentów LO, chcacych podjąć naukę na wyższych uczelniach ekonomicznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i zajęć praktycznych na stanowiskach komputerowych (1 osoba przy komputerze) z zastosowaniem programów ksiegowych.

Kurs trwa 74 godziny (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia odbywają sie 2 - 3 razy w tygodniu (do uzgodnienia z grupą).
Zajęcia kończą się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.