Eksploatacjia i Dozór Urządzeń Elektroenergetycznych

//vademecum.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/elektro.jpg

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny (odnowienie) w zakresie G-1, G-2, G-3

Szkolenia w formie seminarium przygotowujące do egzaminu przed Pastwową Komisją Egzaminacyjną powolaną przez URE organizujemy w zakresie eksploatacji i dozoru:

G-1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

G-2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

G-3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Wyklady i egzamin kwalifikacyjny odbywają się w siedzibie naszej firmy lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Po zakończeniu szkolenia wydawane są zaświadczenia z pięcioletnim okresem ważności.

Terminy zajeć - sukcesywnie po zebraniu grupy szkoleniowej.