UWAGA NOWY TERMIN SZKOLENIA Zmiany dotyczące opodatkowania pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia. Obniżka progu podatkowego. Nowy limit uzyskania kosztów dla pracowników.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Zmiany dotyczące opodatkowania pracowników
i zleceniobiorców do 26r. życia – od 1.08. do 31.12.2019r
Zmiany obowiązujące od 01.10.2019r.                                                      – obniżka progu podatkowego.                                                                Nowy limit kosztów uzyskania dla pracowników.
ZMIANY na rok 2020 r.


Wykładowca: Pani Elżbieta Kulinowska wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.


PROGRAM SZKOLENIA:

I.   Omówienie ustawy z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o pdof, ustawy                               o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej                     finansowanych ze środków publicznych:
     /Dz.U z 2019 poz.1394/

A.  ZMIANY które mają zastosowanie do przychodów uzyskanych lub pozostawionych                       do dyspozycji podatnika – przez młodocianych od dnia 1 sierpnia 2019 do 31 XII 2019 r.:

 • podatnicy zatrudnieni na etacie oraz na umowie zlecenia /do 26 roku życia/ nie płacą podatku dochodowego od przychodów osiągniętych w w/w terminie do kwoty 35.636,67 zł po spełnieniu pewnych warunków określonych w ustawie.
 • możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia, które spowoduje iż płatnik nie będzie pobierał zaliczek na pdof jeszcze w tym roku /omówienie warunków zwolnienia/,
  pozostali podatnicy otrzymają zwrot nadpłaty po złożeniu zeznania rocznego
 • brak możliwości odliczenia kosztów 50 % dla podatników którzy skorzystają ze zwolnienia
  o którym mowa w nowym art.21 ust.1 pkt 148 ustawy podatkowej!!!
 • omówienie dochodów które nie mają wpływu na kwotę zwolnienia podatkowego min.
  dochody zwolnione z opodatkowania w tym świadczenia z funduszu socjalnego do kwoty 1000złc,delegacje krajowe i zagraniczne, dokształcenie pracowników itd.
 • zmiany dot. odliczenia kosztów uzyskania przychodu / stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego żródła, która podlega opodatkowaniu/
 • zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych po wprowadzeniu zwolnienia na podstawieart.21 ust1 pkt 148 ustawy o pdof.
 • zasady poboru zaliczek na pdof w okresie od I-IX 2019 oraz po zmianach od X – XII 2019r.
 • projektowane zmiany w Pit 11 za rok 2019 (będzie odrębna rubryka w której płatnik wykaże kwotę przychodu zwolnioną od opodatkowania dla młodocianych oraz pobraną od tego przychodu składkę społeczną i zdrowotną.

B.  Zmiany od 1 .X. 2019 r / Prezydent podpisał zmiany do ustawy o pdof/

 • obniżka I progu podatkowego z 18% do 17 % lub 17,75% na pisemnie żądanie podatnika od
  wynagrodzeń wypłaconych od dnia 1 X.2019 r. do 31.XII 2019 r. złożone w zakładzie pracy.
  za okres od I- IX br zaliczki bez zmian.
 • zmiana ulgi od zaliczki Pit-2/z kwoty 46,33 zł do kwoty 43,76 zł
 • podwyższenie kosztów uzyskania dla pracowników z kwot 111,25 do kwoty 250zł miesięcznie oraz na dojazd z kwoty 139,06 zł do kwoty 300 zł miesięcznie.

C.  Zmiany które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020r.

 • kwota zwolniona z opodatkowania dla podatników do 26 r życia za cały 2020 r                              wyniesie 85.528zł
 • płatnik będzie zobowiązany do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy do wysokości przychodów określonych w ustawie tj do kwoty 85.528 zł dla niektórych podatników.
 • możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia przedmiotowego – obowiązek złożenia stosownego pisemnego wniosku.
 • nowe zasady poboru zaliczek na pdof pobieranych przez płatnika – zmiana progów podatkowych i ulgi od zaliczki.

II.  Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.