RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Terminy Szkoleń

 • Warszawa - 05.03.2019

- potwierdzone

Zamawiam

RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych

– plan kontroli sektorowych na 2019 rok,
– najnowsze wytyczne,
– praktyczne wskazówki.

wyjaśnienie najczęstszych błędów i problemów spółdzielni mieszkaniowych w zakresie stosowania RODO

 

Szkolenie uwzględnia zatwierdzony przez Prezesa UODO roczny plan kontroli sektorowych, w 2019 roku dotyczący spółdzielni mieszkaniowych w zakresie: 

– sposobu prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków,

– sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposobu dokumentowania

przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych,

– przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

– przetwarzania danych w związku z rekrutacją,

– systemu identyfikacji i monitoringu odpadów.

Na szkoleniu przedstawione będą najważniejsze obowiązki spółdzielni mieszkaniowych, procedury i zasady działania wprowadzone nowymi przepisami.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Organizacja ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Odpowiedzialność Zarządu, pracowników i członków Rady Nadzorczej w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych

 3. Inspektor Ochrony Danych w spółdzielniach mieszkaniowych

  1. Obowiązek czy dowolność powołania

  2. Nowe obowiązki

  3. Zasady działania

  4. Rejestracja IOD i konsekwencje tego działania

  5. Outsourcing funkcji IOD – wady i zalety

 4. Stosowanie nowej ustawy o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

 5. Które dane osobowe można przetwarzać w spółdzielniach mieszkaniowych?

 6. Jakie dokumenty może zbierać i przechowywać spółdzielnia mieszkaniowa?

 7. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

 8. Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych?

 9. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej.

 10. Polityka ochrony danych jako dokument normujący zasady i metody przetwarzania danych osobowych.

 11. Prowadzenie dokumentacji:

  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  2. upoważnienie do dostępu do danych osobowych,

  3. rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych

 12. Problemy z opracowaniem umowy o powierzenie danych osobowych na podstawie RODO.

 13. Realizacja prawa do informacji członków spółdzielni, osób, którym przysługują prawa do lokali, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów

 14. Organ ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Schemat czynności kontrolnych.

 16. Jakie są prawa, a jakie obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w trakcie kontroli.

 17. Udostępnianie dokumentów członkom a ochrona danych osobowych.

 18. Rejestr członków, deklaracja członkowska, formularz rejestracyjny i inne kwestionariusze a RODO.

 19. Czy od 25.05.2018 r. dopuszczalny jest w spółdzielniach mieszkaniowych monitoring wizyjny?

 20. Zasady nagrywania rozmów telefonicznych w spółdzielniach mieszkaniowych.

 21. Dyskusja i podsumowanie.