Prawo Pracy – wiosna 2019

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Program szkolenia 

1.Omówienie ostatecznej i obowiązującej wersji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym nowych reguł ewidencjonowania czasu pracy i dokumentacji w tym zakresie.

2.Przypomnienie o nowym okresie i postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o zasadach z tym związanych.

3. Wynagrodzenie za pracę:

– nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia;

– częstotliwość, termin, miejsce, czas i forma wypłaty wynagrodzenia;

– odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę, uwaga zmiany w zakresie potrąceń min. przy umowie        zlecenia;

– orzecznictwo SN dotyczące tego, czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia.

4. Nowości w zakresie przeprowadzania badań lekarskich:

– skierowanie na badania w aktach osobowych;

– badania od poprzedniego pracodawcy;

– orzecznictwo SN w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań kontrolnych przed udzieleniem urlopu          wypoczynkowego;

– zakres badań lekarskich dla kobiety powracającej po urlopach związanych z rodzicielstwem.

5. Wypowiedzenie umowy o pracę:

– okresy wypowiedzenia w związku z upływem 3 lat od wejścia w życie zmian w zakresie wydłużenia              długości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony;

– warunki wypowiedzenia umowy o pracę e-mailem;

– przyczyny niedotyczące pracownika – orzeczenia TSUE i SN.

6. Świadectwo pracy:

– termin sporządzenia;

– odpisy i sprostowanie;

– wskazanie na kontrowersyjne i trudne wpisy w treści świadectwa pracy.

7. Niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – jak rozliczać.

8. Pozostałe aktualności.

9. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.