Praca metodą „Konferencja Grupy Rodzinnej”

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i rodzinami.

CELE GŁÓWNE

 • Poznanie metody pracy z rodziną jaką jest Konferencja Grupy Rodzinnej
 • Zwiększenie motywacji oraz wzrost gotowości do zmiany w podejściu do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Konferencja Grupy Rodzinnej – teoria

 • Wstęp (przywitanie, przedstawienie siebie i swoich projektów, omówienie zasad prowadzenia szkolenia, rozmowa o oczekiwaniach i celach własnych)
 • Wstęp historyczny
 • Główne założenia metody.

MODUŁ II. Konferencja Grupy Rodzinnej – praktyka

 • Koordynator – prawa i obowiązki
 • Osoba zgłaszająca – prawa i obowiązki
 • Pracownik pomocy społecznej pełniący rolę  osoby zgłaszającej i koordynatora
 • Przygotowania do konferencji
 • Przeprowadzenie konferencji – wskazówki praktyczne.

MODUŁ III. Konferencja Grupy Rodzinnej – co dalej? Wnioski i podsumowanie

 • Konferencja i co dalej?
 • Pytania i wnioski
 • Podsumowanie szkolenia.

Indywidualne konsultacje z wykładowcą.