Podatek dochodowy od Osób Fizycznych dotyczący płatników 2018/2019. Akcja wymiarowa w zakładach pracy za rok 2018. Zmiany na rok 2019

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Program szkolenia

I. Akcja wymiarowa za rok 2018;

 • Skrócony termin wysyłki do urzędu skarbowego informacji podatkowych termin do 31 stycznia 2019 r./ bez zmian do podatnika/!!
 • Omówienie nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych, PIT11 ,PIT 8C, PitR, IFT1/IFT1R, Deklaracji Pit-4R i Pit-8AR
 • Jak należy rozliczyć dochody nierezydentów ze zwróceniem uwagi na błędy jakie popełniają płatnicy przy opodatkowaniu osób zagranicznych /PIT 8AR, IFT1/IFT1R z uwzględnieniem certyfikatu rezydencji/
 • Omówienie dużych zmian wprowadzonych od 01.01. 2018 r. w art.21 ustawy podatkowej tj zwolnienia przedmiotowe.
  • Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników z ZFŚS, / wycieczki,bony integracje, paczki dla dzieci, zapomogi/duże zmiany/ co wolno zwolnić z opodatkowania a na co należy zwracać szczególną uwagę.
  • Opodatkowanie wynagrodzeń dla menedżerów, członków Zarządu, Rad Nadzorczych ,Komisji rewizyjnych itp./wypełnianie prawidłowo PIT-11/

II.  Nowe zasady składania zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego już za rok 2018.

  • omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4.X 2018 r. ogłoszoną w Dz.U z 2018 poz.2126.

                    Uwaga sprawdzamy nasze rozliczenia na Portalu Podatkowym w dniu 15 lutego 2019 r

  • różne sposoby rozliczeń z organem podatkowym.

III. Zmiany wprowadzone od 01.01. 2019 r. w ustawie o PDOF

IV. Nowa ulga podatkowa tzw termomodernizacyjna /zasady jej odliczania w zeznaniu rocznym.

V. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.