Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Nowe zasady opodatkowania podatników którym ustał stosunek pracy na rzecz zawartych kontraktów menedżerskich lub umów o zarządzanie w tym świadczenia ponoszone z tyt .szkolenia, kosztów podróży, OC, BHP, użytkowanie telefonów, samochody służbowe dla celów prywatnych itp.

2. Stanowisko organów podatkowych w sprawie odliczania kosztów uzyskania 50 % należnych z praw autorskich w szczególności po zmianach wprowadzonych od 01.2018 r w tym poszerzenie rodzajów z twórczości objętej tymi kosztami.

3. Zmiany wprowadzone w zwolnieniach przedmiotowych o których mowa w art.21 ustawy podatkowej /wiele korzystnych zmian , podniesienie kwot zwolnionych z opodatkowania/

4. Opodatkowanie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze związków zawodowych lub z środków obrotowych firmy z uwzględnieniem orzeczenia TK- duże zmiany.

5. Zwolnienia z opodatkowania tzw zapomóg „losowych”- korzystne zmiany od 2018r.

6. Świadczenia ponoszone na rzecz pracowników i innych osób w ramach BHP- nieprawidłowości w opodatkowaniu w szczególności osób na umowach cywilnoprawnych.

7. Opodatkowanie programów motywacyjnych w tym po zmianach od 2018r.

8. Używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych a także samochodów prywatnych dla celów służbowych przez pracowników i osób na umowach cywilno – prawnych.

9. Opodatkowanie nierezydentów- różnice między ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i jego skutki podatkowe.

10. Opodatkowanie umów zlecenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego / kto jest płatnikiem zaliczek np. Szkoła czy Gmina , Powiat czy Urząd Powiatowy itp/-stanowisko Ministra Finansów.

11. Najnowsze interpretacje Ministra Finansów dotyczące podatku dochodowego.

12. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy……/Dz.U z 2018 poz.1291/ w tym:
a. dotyczące zmian w kosztach 50 % / poszerzający rodzaje twórczości do których można zastosować wyższe koszty uzyskania niż 20 %/
b. zmiany w zasadach amortyzacji majątku
c. zmiany w podatku’ od budynków’
d. programy motywacyjne oparte na akcjach
Uwaga: większość zmian obowiązuje od 01.01.2018 r /bardzo ważne dla dochodów podlegających przepisom o prawach autorskich i prawach pokrewnych/

13. Proponowane zmiany w ustawie o pdof, które mają obowiązywać od dochodów osiągniętych od 2018 rszczególnie ważne dla płatników podatku dochodowego np. projekt zmienia termin Pit-ów wysyłanych do organu podatkowego na 31 stycznia 2019 r, nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych np Pit-11, Pit 4R, 8AR,8C,IFT1/R

14. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.