Nowe zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  Adresaci szkolenia: pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizatorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z tego obszaru

  Szczegółowe informacje o szkoleniu, zostaną zaktualizowane w ciągu kilku dni

  Program szkolenia 

   

  1.Działalność warsztatu terapii zajęciowej w praktyce:

  • rola warsztatu w procesie rehabilitacji,
  • uczestnicy warsztatu,

  • organizatorzy warsztatów,

  • zasady funkcjonowania warsztatu,
  • sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
  • formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu,
  • kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej.

  2. Nowe instrumenty i zmienione procedury funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • zajęcia klubowe,
  • zmiana zasad oceny kompleksowej,
  • rada społeczna – nowe ciało organizacyjne,
  • zmiana zasad wspófinansowania,
  • nowe zasady powrotu do warsztatu po ocenie kompleksowej.

  3. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:

  • zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
  • zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

  4.Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO.

  5. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.