Nowe zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Adresaci szkolenia: pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizatorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z tego obszaru

Szczegółowe informacje o szkoleniu, zostaną zaktualizowane w ciągu kilku dni

Program szkolenia 

 

1.Działalność warsztatu terapii zajęciowej w praktyce:

 • rola warsztatu w procesie rehabilitacji,
 • uczestnicy warsztatu,

 • organizatorzy warsztatów,

 • zasady funkcjonowania warsztatu,
 • sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
 • formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu,
 • kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej.

2. Nowe instrumenty i zmienione procedury funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • zajęcia klubowe,
 • zmiana zasad oceny kompleksowej,
 • rada społeczna – nowe ciało organizacyjne,
 • zmiana zasad wspófinansowania,
 • nowe zasady powrotu do warsztatu po ocenie kompleksowej.

3. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu:

 • zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
 • zasady odpowiedzialności beneficjenta środków (jednostka prowadząca/wtz).

4.Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO.

5. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.