Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz programie „Dobry start”, w szczególności wchodzące w życie od 1 lipca 2019 r., w tym likwidacja kryterium dochodowego w 500+ i związane z tym przepisy przejściowe i proceduralne

Terminy Szkoleń

  • Wrocław - 10.06.2019
  • Łódź - 11.06.2019
  • Poznań - 12.06.2019
  • Toruń - 13.06.2019
  • Olsztyn - 14.06.2019
  • Kraków - 24.06.2019
  • Rzeszów - 25.06.2019
  • Lublin - 26.06.2019
  • Kielce - 27.06.2019
  • Warszawa - 28.06.2019

- potwierdzone

Zamawiam

Program szkolenia, zainteresowanym osobom prześlemy w terminie późniejszym.