Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz programie „Dobry start”, w szczególności wchodzące w życie od 1 lipca 2019 r., w tym likwidacja kryterium dochodowego w 500+ i związane z tym przepisy przejściowe i proceduralne

Terminy Szkoleń

    - potwierdzone

    Zamawiam

    Szczegółowy program oraz harmonogram szkolenia, wkrótce.