Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle zmian związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przepisy tzw. Tarcz antykryzysowych). Bieżąca realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

,,Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w świetle zmian związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przepisy tzw. Tarcz antykryzysowych). Bieżąca realizacja świadczeń wychowawczych 500+.

Zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego .

 

Wykładowca: prawnik, znany i ceniony wykładowca z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, konsultant podmiotów realizujących ww. ustawy. Stały współpracownik naszej firmy.

Program szkolenia :

I. Zmiany wprowadzone na mocy tzw. Tarcz antykryzysowych:

1) Zawieszenie i odwieszenie biegu terminów materialnoprawych i procesowych.
2) Przedłużanie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie przedłużanych z mocy prawa orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
3) Nowa kategoria utraty dochodu.

II. Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych
i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego:

1) Aktualizacja wzorów wniosków,
2) Zwolniony z opodatkowania dochód osób w wieku do ukończenia 26 r. życia – sposób ustalania,
3) Świadczenie pielęgnacyjne a warunek daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
4) Świadczenie pielęgnacyjne a renta inwalidzka opiekuna osoby wymagającej opieki,
5) Tzw. 13 emerytura a dochód,
6) Nowe kryterium dochodowe i zasada tzw. zł za zł w funduszu alimentacyjnym,
7) Syndyk jak organ egzekucyjny.

III. Pytania i odpowiedzi w sprawie bieżącej realizacji świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIE OGRANICZONA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS.