Karta Dużej Rodziny – zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

 PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie – ogólne informacje o Karcie Dużej Rodziny;
  2. Osoby uprawnione do posiadania Karty – z uwzględnieniem zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do posiadania Karty, postępowanie wyjaśniające oraz pozyskiwanie i weryfikacja danych z rejestrów publicznych.
  4. Rozpatrywanie poszczególnych rodzajów wniosków w SI KDR.
  5. Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej. 
  6. Częste pytania dotyczące realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
  7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Celem szkolenia jest

  1. Edukacja pracowników z zakresu znajomości i stosowania przepisów dotyczących Karty Dużej Rodziny. 
  2. Rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z realizacją ustawy, w tym związanych z obsługą systemu teleinformatycznego SI KDR. 
  3. Wymiana doświadczeń związanych z realizacją ustawy.