Karta Dużej Rodziny – zmiany w ustawie od 1 stycznia 2019r.

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 22.11.2018
 • Wrocław - 23.11.2018
 • Kielce - 26.11.2018
 • Lublin - 27.11.2018
 • Rzeszów - 28.11.2018
 • Kraków - 29.11.2018
 • Katowice - 30.11.2018

- potwierdzone

Zamawiam

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie – ogólne informacje o Karcie Dużej Rodziny;
 2. Osoby uprawnione do posiadania Karty – z uwzględnieniem zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do posiadania Karty, postępowanie wyjaśniające oraz pozyskiwanie i weryfikacja danych z rejestrów publicznych.
 4. Rozpatrywanie poszczególnych rodzajów wniosków w SI KDR.
 5. Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej. 
 6. Częste pytania dotyczące realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
 7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Celem szkolenia jest

 1. Edukacja pracowników z zakresu znajomości i stosowania przepisów dotyczących Karty Dużej Rodziny. 
 2. Rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z realizacją ustawy, w tym związanych z obsługą systemu teleinformatycznego SI KDR. 
 3. Wymiana doświadczeń związanych z realizacją ustawy.