Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w praktyce i orzecznictwie sądowym.

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Program szkolenia:

1. Organizacja działalności warsztatu terapii zajęciowej:
• cele działalności warsztatu i jego rola w procesie rehabilitacji,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uczestnicy bez wskazania do terapii zajęciowej,
• organizatorzy warsztatu,
• zasady funkcjonowania warsztatu,
• sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
• formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu,
• mechanizm kontroli działalności warsztatu.

2. Instrumenty i procedury funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej po nowelizacji przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
• zajęcia klubowe,
• ocena kompleksowa,
• rada społeczna,
• współfinansowanie działalności,
• praktyki zawodowe.

3. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków na działalność warsztatu
• zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
• zasady odpowiedzialności beneficjenta środków.

4. Ochrona danych uczestników warsztatu w świetle przepisów RODO.

5. Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej.

6. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje z wykładowcą.