Dorosłość osób niepełnosprawnych. Mieszkalnictwo chronione i wspomagane Trudności w rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Terminy Szkoleń

  - potwierdzone

  Zamawiam

  Szkolenie skierowane jest do: kadry kierowniczej oraz osób zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w WTZ, PCPR, ŚDS OPS, DPS i OPD.

  PROGRAM SZKOLENIA:

   

  I. MIESZKALNICTWO CHRONIONE JAKO FORMA REHABILITACJI I USAMODZIELNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Zagadnienia:

  1. Idea mieszkań chronionych (treningowych, wspieranych i wspomaganych)

  2. Modele mieszkań wspomaganych

  3. Mieszkania chronione w Polsce – aktualny stan prawny

  4. Mieszkania wspomagane – przepisy i wytyczne w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych

  w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

  5. Tworzenie, zasady prowadzenia i finansowania mieszkań chronionych

   

  II. SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  1. Seksualność człowieka – wprowadzenie, podstawowe pojęcia

  • Psychologiczne aspekty realizacji potrzeby seksualnej, podmiotowe przeżywanie seksualności

  • Mity, uprzedzenia i stereotypy w społecznym postrzeganiu seksualności niepełnosprawnych i osób w „jesieni życia”.

   

  2. Wpływ postaw na spostrzeganie seksualności osób niepełnosprawnych, społeczne podejście do seksualności osób niepełnosprawnych

  • Rodzaje i typy postaw wobec seksualności osób niepełnosprawnych

  • Wpływ postaw na zachowania i seksualność osób niepełnosprawnych

   

  3. Specyfika i ograniczenia w zakresie realizacji potrzeb seksualnych niepełnosprawnych

  • Seksualność osób z chorobami somatycznymi i niepełnosprawnością fizyczną
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Aspekty prawne w zakresie realizacji potrzeb seksualnych niepełnosprawnych

   

  4. Psychopatologia

  • Rozerotyzowanie, rozhamowanie, trudności z kontrolą impulsów seksualnych, związek neurotyczny

  • Przemoc seksualna – rozpoznawanie i radzenie sobie z przemocą seksualną

   

  5. Metody edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych i starszych – umiejętności
  w pracy terapeutycznej w zakresie seksualności

  • Specyfika w zakresie komunikacji dotyczącej seksualności – zasady formułowania komunikatów
  • Kontakt terapeutyczny
  • Modyfikowanie zachowań niepożądanych

  • Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie

   

  III. AGRESJA I AUTOAGRESJA- METODY I ZASADY POSTĘPOWANIA Z AGRESYWNYM

  PODOPIECZNYM/KLIENTEM

   

  1. Geneza agresji i autoagresji
  2. Zasady postępowania w przypadku ataku agresji i autoagresji – podstawy prawne
  3. Analiza własnych trudności w kontakcie z podopiecznym – budowanie osobistych zasobów w celu efektywnego radzenia sobie z podopiecznym/ klientem
  4. Techniki radzenia sobie z agresją

   

  IV. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY I ŻYCIU OSOBISTYM


  Zagadnienia:

  1. Czynniki jakości życia i ich wpływ na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym
  2. Stres a wypalenie zawodowe.
  3. Diagnoza poziomu radzenia sobie ze stresem. Mapa wypalenia zawodowego.
  4. Mechanizmy radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  5. Motywatory i demotywatory. Motywowanie do zmiany w różnych podejściach terapeutycznych.

  6. Zarządzanie sobą w czasie (ustalanie priorytetów, zasady planowania i organizacji czasu)
  7. Semantyka a efektywność działania.
  8. Metody przeciwdziałania i konsekwencje wypalenia zawodowego

   

  V. PYTANIA, ODPOWIEDZI, INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ.