Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle zmian związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przepisy tzw. Tarcz antykryzysowych). Bieżąca realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

Terminy Szkoleń

  • RZESZÓW Hotel RZESZÓW al.J.Piłsudskiego 44. - 29.09.2020
  • LUBLIN, ul. B.Prusa 8 Centrum Konferencyjne FIESTA - 30.09.2020
  • WARSZAWA ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne " KOPERNIKA" - 01.10.2020
  • OLSZTYN, ul. Żołnierska 4 VILLA PALLAS - 02.10.2020

- potwierdzone

Zamawiam

,,Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle zmian związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19 (przepisy tzw. Tarcz antykryzysowych).  Zmiany dotyczące nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego  w świadczeniach rodzinnych         i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego .     

Bieżąca realizacja świadczeń wychowawczych 500+.

 

Wykładowca: prawnik, znany i ceniony wykładowca z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, konsultant podmiotów realizujących ww. ustawy. Stały współpracownik naszej firmy.

Program szkolenia :

I. Zmiany wprowadzone na mocy tzw. Tarcz antykryzysowych:

1) Zawieszenie i odwieszenie biegu terminów materialnoprawych i procesowych.
2) Przedłużanie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie przedłużanych z mocy prawa orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
3) Nowa kategoria utraty dochodu w postaci obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.
4) Kolejna zmiana w katalogu utraty dochodu związana z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek solidarnościowy jako utrata ale także jako uzyskanie dochodu (na podstawie procedowanego obecnie projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19).

II. Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego:

1) Aktualizacja wzorów wniosków,
2) Zwolniony z opodatkowania dochód osób w wieku do ukończenia 26 r. życia – sposób ustalania,
3) Świadczenie pielęgnacyjne a warunek daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
4) Świadczenie pielęgnacyjne a renta inwalidzka opiekuna osoby wymagającej opieki,
5) Tzw. 13 emerytura a dochód,
6) Nowe kryterium dochodowe i zasada tzw. zł za zł w funduszu alimentacyjnym,
7) Syndyk jako organ egzekucyjny.

III. Pytania i odpowiedzi w sprawie bieżącej realizacji świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU OGRANICZONA  –  decyduje kolejność zgłoszeń !

SZKOLENIE ZOSTANIE ZORGANIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W DNIU SZKOLENIA WYTYCZNYMI GIS ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID-19.

 

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE  NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY.