NOWE szkolenia: WTZ, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMY DZIENNEGO POBYTU, ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, OŚRODKI REHABILITACYJNO- OŚWIATOWE…

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU:

I. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji z osobą niepełnosprawną oraz w zespole terapeutycznym.

II. Zaburzenia psychiczne i intelektualne jako elementy utrudniające ergoterapię – zastosowanie praktycznych metod rozwiązywania trudności.

III. Wykorzystanie platform internetowych i innych narzędzi multimedialnych do zdalnego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

IV. Mobbing i dyskryminacja- studium przypadku.

w terminach:

I. – 15–16.11.2021r.

II. – 17.11.2021r.

III. – 18–19.11.2021r.

IV. – 22.11.2021r.

OFERTA SZKOLEŃ:

Szkolenia – Łódź 2021

ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- SZKOLENIA LISTOPAD 2021r