Informacja o planowanych szkoleniach dotyczących najbliższych zmian w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w 2021 r.

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że w terminach od 21.06.2021r.do 02.07.2021r. w naszych stałych lokalizacjach (tj. Kraków, Rzeszów, Kielce, Lublin, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn), odbędą się stacjonarne szkolenia z najnowszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przedmiotem szkoleń będą zmiany w ww. ustawach, które w szczególności zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń na najbliższy okres zasiłkowy/świadczeniowych 2021/2022, zawarte w procedowanym obecnie w parlamencie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk sejmowy nr 1015).

Zmiany dotyczą w szczególności zmian w procedurze postępowania gminnego organu właściwego w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozszerzenia definicji dochodu, nowych usług elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia/weryfikacji prawa do świadczeń (ryczałtowcy, tzw. dochód młodych zwolniony z opodatkowania), postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmian wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ WRAZ Z OFERTĄ:

21.06.21-ŁÓDŹ SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
22.06.21-WROCŁAW SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
23.06.21-POZNAŃ SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
24.06.21-TORUŃ SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
25.06.21-OLSZTYN SZKOLENIE – Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
28.06.21-KRAKÓW SZKOLENIE -Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
29.06.21- RZESZÓW SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
30.06.21- LUBLIN SZKOLENIE – Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
01.07.21 -KIELCE SZKOLENIE -Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…
02.07.21 -WARSZAWA SZKOLENIE- Zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych…

Formularze zgłoszeniowe
ŁÓDŹ FORMULARZ
WROCŁAW FORMULARZ
POZNAŃ FORMULARZ
TORUŃ FORMULARZ
OLSZTYN FORMULARZ
KRAKÓW FORMULARZ
RZESZÓW FORMULARZ
LUBLIN FORMULARZ
KIELCE FORMULARZ
WARSZAWA FORMULARZ